Σάββατο, 30 Ιουλίου 2011

Send Me An AngelSED ME AN ANGEL

Ο Σοφός άντρας είπε απλά περπάτα σ' αυτό
τον δρόμο
Στην αυγή του φωτός
Ο άνεμος θα φυσά στο πρόσωπό σου
Καθώς τα χρόνια περνάνε
Άκου αυτή φωνή από βαθιά μέσα σου
Είναι το κάλεσμα της καρδιάς σου


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...